cursus Access-queries
|     home    |     search     |     content     |     mail     |     login     |

cursus onderwerpen

 • Sorteren op een of meer velden
 • Criteria operatoren: =
 • Criteria operatoren: > en <
 • Criteria operatoren: like
 • Criteria operatoren: is null
 • Criteria operatoren: in
 • Queries met queries
 • Combineren: inner join
 • Combineren: left join
 • Extra: DateDiff()
 • Extra: Now()
 • Extra: Format
 • Sommatie queries
 • Sommatie queries: count (aantal)
 • Sommatie queries: min, max
 • Sommatie queries: avg (gemiddelde)
 • Sommatie queries: where

soorten velden

Er worden vier soorten velden gebruikt in tabellen:

 1. numerieke velden (Byte, Integer, Long Integer, Single, Double, Decimal)
 2. tekst velden (String, Memo)
 3. datum velden
 4. boolean of logische velden ("Ja/nee" "Waar/Onwaar" of "Yes/No" "True/False")

Bij het opgeven van criteria voor een query geldt:

 1. numeriek: invullen van een getal, eventueel in combinatie met < en >; = mag weggelaten worden
 2. tekst velden: altijd tussen dubbele aanhalingstekens ""
 3. datum velden: gebruik de notatie dag-maand-jaar, met de maand in letters, bijvoorbeeld 14-jul-1987; Access verandert dit zelf in de notatie #maand/dag/jaar# of #dag-maand-jaar#, afhankelijk van de land-instelling van Windows
 4. boolean velden: Waar of Onwaar (of True en False, bij engelstalige Access)