|     home    |     search     |     content     |     mail     |     login     |

cursus Access

Deze pagina's zijn gemaakt om gebruikt te worden bij de cursus "Access voor onderzoekers", door de afdeling InfektieZiekten van de GGD te Amsterdam, zomer 2011.

De cursus bestaat uit twee delen van elk vier uur. Hierin zal het werken met Access behandeld worden en meer specifiek het werken met queries. De andere functies van Access, zoals Forms en Reports, worden niet behandeld.

Na de cursus zijn de deelnemers in staat om:

  • een Access database te maken met daarin attachments naar de tabellen van de onderzoeks-databases
  • gegevens uit deze tabellen te ordenen
  • de gegevens te filteren
  • de tabellen te combineren
  • gegevens te groeperen en berekeningen uit te voeren
  • informatie over de gegevens van de cohorten te vinden
  • SPSS en STATA labels te genereren